Сиофор 500 для овуляции


сиофор и овуляция — 25 рекомендаций на Babyblog.ru

После двух лет активного планирования , в тот момент когда я готовилась к лапароскопии , узнала что долгожданная Б наступила !

После назначенных анализов , эндокринолог назначила мне сиофор на 3 месяца . И если не забеременею , то опять к ней , а затем по совету гинеколога на лапароскопию . Но я решила , что операции быть не раньше осени . И после консультации у эндокринолога , решила продолжать пить сиофор . Через полгода приема метформина 10 июля пришли первые самостоятельные месячные за последние 3-4 года .В этом цикле была и овуляция ! Естественно мы ее не ждали и на такое счастье расчитывать не могли!

В начале августа стали очень чувствительными соски , поэтому я ждала скорого наступления М . Но они не пришли и я даже не удивилась ) Весь месяц меня мучали сонливость и жуткая утомляемость и вздутие живота к вечеру. Даже постоянное желание есть рыбу не вызвало у меня подозрений. Но что то все таки подтолкнуло 24 августа (через 2 недели предполагаемой задержки ) я решила сделать тест. И , вот честно говоря , даже смотреть на него не хотела , потому что была уверенна что он отрицательный . Но когда увидела четкие жирные 2 полоски... Эти эмоции не передать!!! С трясущимися руками побежала за вторым тестом , и конечно же он был положительным!! Это настоящее чудо!!!

Обо всех переживаниях рассказывать не стану , это ведь такие мелочи!

Девочки , желаю вам не отчаиваться и верить в чудо!!! Чудеса случаются))) Всем скорейшей легкой беременности ! И заразнейший апчииииих!!!!

► Сиофор 500 (метформина) - Medycyna Praktyczna

Назва препарату Postać; dawka; opakowanie Производитель Цена 100% Цена за возврат
Сиофор 500 таблетки Powlekane; 500 мг; 120 табл. Берлин-Хеми 15,58 0,00
3.20
Сиофор 500 таблетки Powlekane; 500 мг; 30 табл. Берлин-Хеми 4,52 0,00
3,78
Сиофор 500 таблетки Powlekane; 500 мг; 60 табл. Берлин-Хеми 8,13 0,00
3,44
Сиофор 500 таблетки Powlekane; 500 мг; 90 табл. Берлин-Хеми 11.94 0,00
3,31

Uwaga: ceny leków Refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2020 r.

Preparat zawiera Subcję: metformina

Lek dostępny na recę

Может ли шутить Сиофор?

Doustny lek przeciwcukrzycowy. Lek zmniejszajcy stężenie glukozy we krwi (lek hipoglikemizujący).

Co zawiera i jak działa Siofor?

Substancją czynną preparatu jest metformina, doustny lek przeciwcukrzycowy z grupy pochodnych biguanidu.Leki te stosuje się w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi w przebiegu cukrzycy typu 2 (dawniej stosowano termin «cukrzyca insulinoniezależna»). Metformina zmniejsza wytwarzanie glukozy wątrobie poprzez hamowanie processów glukoneogenzy i glikogenolizy, zwiększa obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie oraz opóźnia jelitowe glukozy wchłanianianie. Nasila wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu oraz zwiększa zdolności transportowe białek odpowiedzialnych za transport glukozy przez błonę komórkową.Metformina nie pobudza wydzielania insuliny i tym samym nie powoduje hipoglikemii. Stabilizuje masę ciała lub wpływa na jej umiarkowane zmniejszenie. Korzystnie wpływa na метаболизм липидов (zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL orraz stężenie trójglicerydów). U dorosłych z nadwagą, stosowana jako lek pierwszego rzutu zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z cukrzycą.

По podaniu doustnym postaci o natychmiastowym uwalnianiu maksymalne stężenie metforminy we krwi uzyskiwane jest po około 2,5 годзинач.Stacjonarne stężenie leku w osoczu ustala się po upływie 24–48 godzin leczenia. Metformina nie jest метаболизована wątrobie, wydalana z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku zaburzeń czynności nerek wydalanie metforminy zmniejsza się, co prowadzi do zwiększenia jej stężenia w osoczu.

Kiedy stosować Siofor?

Подготовить шутку wskazany:

• w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób z nadwagą, gdy diea i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.
U dorosłych preparat może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.
U dzieci po ukończeniu 10. roku życia i młodzieży preparat może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.
Wykazano zmniejszenie częstości występowania powikłań cukrzycy u dorosłych z cukrzyc typu 2 i nadwagą, leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu po niepowodiazeni;

• w zapobieganiu cukrzycy typu 2 u chorych ze stanem przedcukrzycowym.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie można także stosować preparatu w przypadku:

• kwasicy Metabolicznej każdego rodzaju (w tym kwasicy ketonowej związanej z cukrzycą, kwasicy mleczanowej)

• stanu przedśpiączkowego w cukrzycy

• ciężkich zaburzeń czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 30 мл / мин)

• ostrych stanów wiążących się z ryzykiem zaburzenia czynności nerek, takich jak: odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs, donaczyniowe podawanie preparatów kzychrastujawj

• ostrych lub przewlekłych chorób mogących spowodować niedotlenienie tkanek, takich jak: niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał serca, wstrząs

• niewydolności wątroby

• Острого Затруча Алкоголем, Чоробы Алкоголовой.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Siofor?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Bardzo rzadko, w okresie stosowania preparatu może dojść do wystąpienia kwasicy mleczanowej.Kwasica mleczanowa to poważne powikłanie Metaboliczne, które może stanowić zagrożenie życia i które wymaga natychmiastowego leczenia. Zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej dotyczy chorych na cukrzycę ze znaczną niewydolnością nerek lub ostrym pogorszeniem czynności nerek. Pogorszenie czynności nerek prowadzi do kumulacji metforminy, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej. Pozostałe czynniki ryzyka obejmują: niewystarczającą kontrolė stężenia glukozy мы krwi, ketozę, nadużywanie alkoholu, długotrwałe głodzenie, niewydolność wątroby, podeszły Wiek, posocznicę, choroby układu oddechowego Ораз niedotlenienie tkanek г jakiegokolwiek powodu (нп.niewyrównana niewydolność serca, zawał serca).

W przypadku odwodnienia (np. Skutkiem ciężkiej biegunki, wymiotów, gorączki lub zmniejszonej podaży płynów) należy przerwać stosowanie ziężkiej biegunki, wymiotów, gorączki lub zmniejszonej podaży płynów) należy przerwać stosowanie ziężkiej biegunki, wymiotów, gorączki lub zmniejszonej podaży płynów) należy przerwać stosowanie ziękiej biegunki.

Szczególną ostrożność należy zachować, po rozpoczęciu przyjmowania leków, które mogą wpływać na pogorszenie czynności nerek, w tym: leków przeciwnzechdischówski.

Charakterystyczne objawy kwasicy mleczanowej obejmują duszność, ból brzucha, kurcze mięśni, ciężkie osłabienie i wyczerpanie (astenia), obnięśenie temperatury ciałcmia.W przypadku wystąpienia ww. objawów należy podejrzewać kwasicę mleczanową, przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie szukać pomocy medycznej. Leczenie wymaga szybkiej hospitalizacji chorego.

W badaniach Laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów we krwi, zaburzenia stężenia kationów i anionów oraz zwięksrogzenie stosunku Stronżenia mle.

Metformina jest wydalana przez nerki a zaburzenia czynności nerek zwiększają ryzyko kwasicy mleczanowej.W razie występowania stanów wpływających na czynność nerek, np. odwodnienie, należy skonsultować się z lekarzem, który oceni czy konieczne jest czasowe lub trwałe zaprzestanie stosowania metforminy.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu, a następnie regularnie w trakcie leczenia zalecana jest kontrola czynności nerek (badanie stężenia kreatyniny we krwi). U chorych z prawidłową czynnością nerek badania należy wykonywać przynajmniej 1 raz w roku, a u chorych z ryzykiem pogorszenia czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieciejczęę.Należy pamiętać, że u chorych w podeszłym wieku pogorszenie czynności nerek występuje często i jest bezobjawowe.

Donaczyniowe podawanie środków kontrastowych zawierających jod podczas badań radiologicznych może spowodować wystąpienie niewydolności nerek i kumulacjęwęwicy metforminyc kąrzyjia wyst. Przed wykonaniem badania stosowanie preparatu powinno zostać przerwane i wznowione nie wcześniej niż po upływie 48 godzin po badaniu, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej nerekyności.Przed wykonaniem badania należy skonsultować się z lekarzem; lekarz określi kiedy przerwać stosowanie preparatu i kiedy może ono zostać wznowione.

Przed zabiegiem chirurgicznym ж znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym СМАЗКУ zewnątrzoponowym stosowanie preparatu powinno zostać przerwane я wznowione Nie wcześniej niż ро upływie 48 godzin ро zabiegu СМАЗКУ ро powrocie сделать żywienia doustnego, стручок warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej czynności nerek. Przed zabiegiem skonsultuj się z lekarzem.Nie wolno przerywać ani wznawiać stosowania preparatu bez zalecenia lekarza.

Należy pamiętać, że właściwa dieta oraz regularny wysiłek fizyczny wpływają istotnie na kontrolę stężenia glukozy we krwi i na skuteczność leczenia. W okresie leczenia należy przestrzegać zaleconej diety z równomiernym rozkładem spożycia węglowodanów w ciągu dnia. Osoby z nadwag powinny kontynuować dieę niskokaloryczną.

Należy regularnie wykonywać badania zalecone przez lekarza prowadzącego.

Preparat nie powoduje hipoglikemii, ale należy zachować ostrożność, jeżeli stosowany jest w skojarzeniu z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. Pochodnymi sulfonylomocznika reposhodnymi sulfonylomocznika.

Długoterminowy wpływ preparatu na wzrost i dojrzewanie dzieci nie został określony; dlatego zaleca się staranną Obserwację dzieci stosujących preparat, szczególnie przed okresem dojrzewania.

Ze względu na niewystarczajce doświadczenie kliniczne, szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest u dzieci pomiędzy 10.–12. rokiem życia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Jeżeli preparat stosowany jest w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i dlatego nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń / maszyn.

Jeżeli jednak preparat stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. Pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid), istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. W przypadku wystąpienia hipoglikemii sprawność psychoofizyczna, w tym szybkość reakcji może być zaburzona.Może to stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń / maszyn.

Dawkowanie preparatu Siofor

Препарат ма postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych z prawidłową czynnością nerek (GFR nie mniejszy niż 90 мл / мин):

W monoterapii lub leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

-początkowo zwykle 500–850 мг 2–3 razy na dobę, w czasie posiłku lub po nim.Po 10–15 dniach lekarz dostosuje dawkowanie na podstawie wyników oznaczeń stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może zapobiegać wystąpieniu działań niepodanych ze strony układu pokarmowego. Dawka maksymalna wynosi 3 g na dobę podawane w 3 dawkach podzielonych.

Lekarz może także zalecić preparat w celu zastąpienia innych dotychczas stosowanych doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy wówczas postępować ściśle według zaleceń lekarza.

W leczeniu skojarzonym z insuliną:

-początkowo zwykle 500–850 мг 2–3 раза на добро; lekarz dostosuje dawkę insuliny na podstawie wyników badań stężenia glukozy we krwi.

Specjalne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku lekarz ustali dawkę na podstawie parameterrów czynności nerek. W tej grupie wiekowej konieczna jest regularna kontrola czynności nerek.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek wartość GFR należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia preparatami zawierającymi metforminę, a następnie co najmniej 1 raz na rok; u chorych ze zwiększonym ryzykiem dalszego pogorszenia czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku czynność nerek należy oceniać częściej, np.co 3–6 miesięcy.

W przypadku zaburzeń czynności nerek odpowiednie zmniejszenie dawki metforminy zaleci lekarz (szczegółowe informacje: patrz zarejestrowane materiały producenta).

Jeżeli współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR jest mniejszy niż 30 мл / мин, stosowanie metforminy jest przeciwwskazane.

Leczenie cukrzycy typu 2 u dzieci po ukończeniu 10. roku życia i młodziey:

W monoterapii lub leczeniu skojarzonym z insuliną: początkowo zwykle 500–850 mg 1 raz na dobę, w czasie posiłku lub po nim.По 10–15 дней lekarz dostosuje dawkę на podstawie wyników badań stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może zapobiec wystąpieniu działań niepodanych ze strony przewodu pokarmowego. Максимальна zalecana dawka wynosi 2 g na dobę podawane w 2–3 dawkach podzielonych.

Таблетки 1 г s podzielne i w razie potrzeby mog być dzielone.

Pozostałe wskazania:

Stan przedcukrzycowy: zwykle 500–850 мг 2 razy na dobę, w czasie posiłku lub po nim.

Czy można stosować Siofor w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątzJeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego acceptę na ten lek.

Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli w okresie stosowania preparatu kobieta zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest Najszybsza lekarzem lekarzem.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez Recepty.

Podczas leczenia metforminą należy unikać spożywania alkoholu i przyjmowania preparatów zawierających alkohol. Zatrucie alkoholem zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, zwłaszcza w przypadku głodzenia, niedożywienia lub zaburzeń czynności wątroby.

Donaczyniowe podawanie środków kontrastowych zawierających jod może być przyczyną niewydolności nerek, co może skutkować kumulacj metforminy i zwiększeniem ryzykwaska kwas. Stosowanie preparatu powinno zostać przerwane przed badaniem i wznowione nie wcześniej niż po upływie 48 godzin po badaniu, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej czynności nerek.Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Ингибирующих konwertazy angiotensyny (ингибирующая АПФ), antagoniści receptora angiotensyny II, Leki moczopędne, zwłaszcza diuretyki pętlowe (пр. Фуросемид), niesteroidowe Leki przeciwzapalne (NLPZ), ш тым selektywne ингибирующих СОХ 2, MOGA zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej skutkiem możliwego zaburzenia czynności нерек. Konieczne jest monitorowanie czynności nerek.

Glikokortykosteroidy (stosowane ogólnie lub miejscowo), sympatykomimetyki i leki moczopędne mogą wykazywać działanie przeciwstawne do metforminy, tj.hiperglikemizujące. Podczas ich stosowania należy częściej kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkę leku przeciwcukrzycowego w okresie stosowania ww. leków i ponownie, po zakończeniu ich stosowania.

Leki w postaci kationów, takie jak: ranolazyna, cymetydyna, dolutegrawir, trimetoprim, wandetanib, izawukonazol mogą współzawodniczyć z metforminą o ten sam system transportu w kanalikach nervekowyZaleca się zachowanie ostrożności podczas równoległego stosowania tych leków z metforminą; w razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie metforminy. Należy zachować ostrożność ponieważ niżej wymienione leki mogą wpływać na białka transportujące metforminę przez błonę komórkową i wpływać na skuteczność jej działywać na skuteczność jej działziezjekéní dowiny działania dos

• верапамил (możliwe zmniejszenie wchłaniania metforminy i zmniejszenie jej skuteczności)

• ryfampicyna (możliwe nasilenie wchłaniania metforminy i zwiększenie jej skuteczności)

• kryzotynib, olaparib (możliwy wpływ na wchłanianie metforminy i jej wydalanie).

Ингибирующий конвертазы ангиотензин (ингибиторный АПФ) может быть вызван стемжением глюкозы мы krwi; konieczne jest dostosowanie przez lekarza dawki metforminy w okresie leczenia tymi preparatami i ponownie, po zakończeniu ich stosowania.

Jeżeli metformina stosowana jest w skojarzeniu z insuliną lub lekiem zwiększającym wydzielanie insuliny (np. Pochodną sulfonylomocznika), konieczne może dostosowanie dawki

Jakie działania niepodane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Siofor 500, -850, -1000 może powodować działania niepodane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat.Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepodanych.

Bardzo często występują: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i utrata apetytu; objawy te występują częściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby je zminimalizować, zaleca się stopniowe zwiększanie dawki. Często możliwe zaburzenia smaku. Bardzo rzadko kwasica mleczanowa, poważne powikłanie Metaboliczne, które może prowadzić do zgonu.Bardzo rzadko: zmniejszenie wchłaniania witaminy В12 Ораз zmniejszenie jej stężenia ш surowicy (może, чтобы делать prowadzić Rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej), nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, zapalenie wątroby ustępujące ро odstawieniu metforminy, reakcje skórne: rumień, świąd я pokrzywka. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwcukrzycowymi może wystąpić hipoglikemia.

Inne preparaty na rynku polskim zawierajce metformina

Авамина (таблетки повлекане)
Авамина С.Р. (таблетки о предл. Увальнианиу)
Этформ (таблетки повлекане)
Этформ 500 (таблетки повлекане)
Etform 850 (таблетки повлекане)
Форметик (таблетки повлекане)
Глюкофаж 500 (таблетки повлекане)
Глюкофаж 850 (таблетки повлекане)
Глюкофаж 1000 (таблетки повлекане)
Глюкофаж XR (таблетки или предлоги увальнианиу)
Метфогамма 500 (таблетки повлекане)
Метфогамма 850 (таблетки повлекане)
Метфогамма 1000 (таблетки повлекане)
Метформакс 500 (таблетки)
Метформакс 850 (таблетки)
Метформакс 1000 (таблетки повлекане)
Metformax SR 500 (таблетки или предлоги увальняниу)
Metformax SR 750 (таблетки или предлоги увальнианиу)
Metformax SR 1000 (таблетки или предлоги увальнианиу)
Метформин Блюфиш (таблетки повлекане)
Метформин Галена (таблетки)
Метформин Витабаланс (таблетки повлекане)
Метифор (таблетки)
Сиофор 850 (таблетки повлекане)
Сиофор 1000 (таблетки повлекане)
Симформин XR (таблетки или предлоги увальнианиу)

.

Сиофор-500 комп. N60

+ 373 22106688

ru

Toate produsele
 • Răceală şi gripă
  • Febră, stări gripale
  • Răceală și tuse
 • Scuteceue 91060006 Scuteceue 91020006 Scuteceue 91060006 Scuteceare 91060006 Scuteceue 91020006 Scutecere 91020006 Scutecee 91020006 pat
 • Scutece pentru maturi
 • Mama și Copilul
  • Ora mesei
  • Igienă și ngrijire
  • Accesorii
  • Jucării
  • 00 Diiena
  • 106
  • 9106
  • Hipolipemiante
  • Blocante ale canalelor de calciu
  • Вазопротектора
  • Вазод ilatatoare periferice
  • Betablocante
  • Produse active pe sistemul renină-angiotensină
  • Terapia cordului (inimii)
 • Medicina Naturistă
  • Uleiuri de la
  • Летучая шахта Uleiuri
  • Ape
 • Organe senzitive (Ochi și Urechi)
  • Produse otologice (urechi)
  • Produse oftalmologice (ochi)
 • Aparatul респиратор
  • Bolile obstructive preonateo »
  • Antialergice, antihistaminice
  • Preparate nazale
 • .

  404–

  :

  . :

  . -:

  +7 (499) 519-32-46
  +7 (812) 243-12-94

  , г.:

  .

  СИОФОР 500, Компримат Фильмат - проспект актуализат

  Проспект информации Сиофор 500, компримат-фильм

  Indicatii
  Диабет, не зависимый от инсулино (NIDDM, совет 2), в частности пациенты с обезболивающим, дает возможность выполнять упражнения по контролю метаболизма, эффективные для контроля метаболизма, но не влияют на физический уровень. Siofor poate fi de asemenea administrat in asociere cu sulfoniluree tinandu-se insa cont de contraindicatii.

  Doze si mod de administrare
  Interventia asupra метаболизм, диабетическое состояние, требующее соблюдения диетических функций, забота о своем здоровье, прецедент в соответствии с результатами исследования метаболизма (глицемия, глицезурия).
  Tratamentul trebuie initiat treptat, incepand cu doze mici de 1-2 comprimate Siofor 500 pe zi (эквивалент 0,5-1,0 г хлоргидрата де метформина pe zi). Daca ajustarea метаболика este inadecvata atunci se creste doza zilnica treptat, sub stricta supraveghere medicala, in interval de cateva zile pana la doua saptamani, pana la atingerea dozei terapeutice.
  Узуал, доза зильного утилизата содержит 1 или 6 компримат Сиофор 500 (эквивалент 0,5 пана максимум 3,0 г хлоргидрата метформина).
  Doza zilnica de 3 comprimate Siofor 500 (echivalentul a 1,5 g clorhidrat de metformin) este in general doza adecvata. Doze zilnice mai mari de 6 comprimate de Siofor 500 (эквивалент 3 г хлоргидрата метформина), который производит в целом или обеспечивает эффективный терапевтический эффект.
  Comprimatele filmate se vor inghiti intregi, nemestecate cu un pahar de apa, in timpul mesei.Daca doza zilnica necesara este mai mare de 2 comprimate filmate, atunci se va procedure la administrarea acestora divizat в 2–3 приза, в тимпуль меселор.
  Tratamentul trebuie initiat treptat, incepand cu doze mici de 1 comprimat Siofor 850 pe zi (эквивалент 0,85 г хлоргидрата де метформина pe zi). Daca ajustarea метаболика este inadecvata atunci se creste doza zilnica treptat, sub stricta supraveghere medicala, in interval de cateva zile pana la doua saptamani, pana la atingerea dozei terapeutice.
  Узуал, доза зильного утилизата представляет собой комплекс Сиофор 850 (эквивалент 0,85 пана максимум 2,55 г хлоргидрата метформина).
  Доза zilnica de 2 comprimate Siofor 850 (эквивалент 1,7 г хлоргидрата де метформина) является общей дозой адеквата. Doze zilnice mai mari de 3 comprimate de Siofor 850 (эквивалент 2,55 г хлоргидрата де метформина), который производит в целом или оказывает эффективное терапевтическое действие.
  Comprimatele filmate se vor inghiti intregi, nemestecate cu un pahar de apa, in timpul mesei.Daca doza zilnica necesara este mai mare de 2 comprimate filmate, atunci se va procedure la administrarea acestora divizat в 2–3 приза, в тимпуль меселор.
  Administrarea dozei zilnice в призовом divizate este mai putin importanta pentru reglarea glicemiei, dar duce la o toleranta mai buna. Durata administrarii este dictata de evolutia bolii.
  Примечание: in cazul examenelor radiologice cu substanta de Contrast, administrata intravenos, exista un risc de aparitie a insuficientei renale острая.Din acest motiv, tratamentul cu Siofor trebuie intrerupt cu doua zile inaintea efectuariivestigatiei, si se va relua numai dupa doua zile de la aceasta.
  Tratamentul cu Siofor se va intrerupe in mod asemanator celui descris mai sus in cazul in care pacientul suporta o operatie programata sub anestezie generala.
  Functia renala se va investiga regat in cazul pacientilor varstnici. In cazul acestora tratamentul cu Siofor se vacontina numai in prezenta unei functii renale adecvate.Daca este necesar se va procedure la reducerea dozei. Deoarece doza necesara de Siofor poate scadea in timp datorita imbunatatirii controlului nivelului glicemiei, se va monitoriza regat necesitatea administrarii de Siofor si se va уменьшить дозу corespunzator. De aceasta Recomandare se va tine cont in special la pacientii varstnici pentru reducerea riscului de acidoza lactica. Daca monoterapia cu Siofor nu este suficienta pentru normalizarea nivelului glicemiei, este posibila combinarea cu sulfoniluree.

  Compozitie
  Un comprimat filmat de Siofor 500 contine 500 мг хлоргидрата де метформина ca Subsanta activa.
  Un comprimat filmat de Siofor 850 содержит 850 мг хлоргидрата метформина с активным веществом.
  Вспомогательные вещества: кремнезем колоидала анхидра, повидон, стеарат магнезиу, ацетофталат целлюлозы, диэтилфталат, макрогол 4 000.

  Actiune terapeutica
  Собственность Farmacodinamice:
  Clasa farmacoterapeutica: противодиабетический орал, бигуанид, метформин (код ATC A10 B A02).Сиофор оказывает гипогликемическое действие на пациента с диабетом, не зависящее от инсулина, и на метаболизм человека. Метформин является активным гипогликемическим агентом, который заботится о секрете инсулина.
  Actiunea hipoglicemica provine din activarea mai multor mecanisme a caror semnificatie nu este inca pe deplin inteleasa:
  -cresterea utilizarii glucozei printensificarea Absorbtiei si Oxidarii, продажа в muschi si tesut gras;
  -reducerea productiei hepatice de glucoza в основном prinininingarea gluconeogenzei;
  -intarzierea Absolutetiei Кишечник глюкозы.
  Eficacitatea clorhidratului de metformin se bazeaza pe prezenta unei concentratii minime de insulina. Este posibila Influentarea usoara a secrettiei de insulina de catre clorhidratul de

  .

  Смотрите также